Ogłoszenie przetargowe

Górnicze Sanatorium Związkowe „Górnik” w Iwoniczu Zdroju zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Budowa altany rekreacyjnej z elementami małej architektury (urządzenia siłowni na wolnym powietrzu, latarnie parkowe, ławki, kosze na śmieci) w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu (ścieżki, place, schody terenowe), budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji monitoringu” na działkach: 844/4, 844/5 w Iwoniczu Zdroju.

Prosimy o dołączenie referencji z dotychczas zrealizowanych prac. Prosimy o składanie ofert w zaklejonych kopertach do 16.03.2020 r..

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Image
Image
Image
Image

źródło informacji o wypoczynku i rehabilitacji

 źródło informacji o wypoczynku i rehabilitacji
Image