Ogłoszenie przetargowe

KZZG w Polsce Górnicze Sanatorium Związkowe „Górnik” w Iwoniczu Zdroju ul. Ks. Jana Rąba 3, 38-440 Iwonicz Zdrój, NIP: 6340016546 zaprasza firmy budowlane do złożenia oferty na przeprowadzenie remontu pomieszczeń borowinowych w terminie od 02.12.2019 do 15.01.2020 r.

Zakres prac remontowych i dokumentacja techniczna będzie dostępna do wglądu w pokoju 522 u Pana Andrzeja Kielara, kierownika administracyjno-gospodarczego, tel. 134343522, email: administracja@sanatorium-gornik.pl .
Oferta powinna zawierać całkowity koszt remontu zgodnie z projektem oraz oświadczenie, że firma posiada zdolności do wykonania zadania w w/w terminie.

Oferty należy składać w sekretariacie do dnia 15.11.2019 r. do godz. 12:00 .

Otwarcie ofert i wybór firmy nastąpi w dniu 19.11.2019 r. o godz. 10:00 .

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Image
Image
Image
Image

źródło informacji o wypoczynku i rehabilitacji

 źródło informacji o wypoczynku i rehabilitacji
Image