Rodzaj pokoju Cena w PLN od osoby
1-osobowy PREMIUM 120,00/130,00 ze śniadaniem
1-osobowy WS 110,00/ 120,00 ze sniadaniem
2-osobowy STANDARD 75,00/85,00 ze śniadaniem
2-osobowy WS 90,00/100,00 ze śniadaniem
2-os PREMIUM 100,00/110,00 ze śniadaniem
2-os PREMIUM dla 1 osoby 160,00/170,00 ze śniadaniem
3-osobowy b/balkonu  60,00/70,00 ze śniadaniem
3-osobowy WS 70,00/80,00 ze śniadaniem
dostawka w pokoju cena pokoju -20%
apartament dla      1 osoby ze śniadaniem 260,00 za pokój
apartament dla      2 osób ze śniadaniem 350,00 za pokój
apartament dla      3,4 osób ze śniadaniem 400,00 za pokój
dzieci 3-10 lat 40,00/50,00 ze sniadaniem
dzieci 3-10 lat WS 50,00/60,00 ze sniadaniem
nocleg dla kuracjusza w przeddzień przyjazdów          ( ze śniadaniem) 80,00 w sezonie
nocleg dla kuracjusza w przeddzień przyjazdów          ( ze śniadaniem)  70,00 poza sezonem
nocleg przedłuzenie pobytu z leczeniem 50,00
odwiedziny kuracjusza*  1-0sob. WS 90,00
odwiedziny kuracjusza*  2,3-osob WS 75,00
odwiedziny kuracjusza* pok. PREMIUM 1-os 115,00
odwiedziny kuracjusza*  pok. PREMIUM 85,00
odwiedziny kuracjusza* 2,3 -osob. STANDARD 55,00

* max 3 noclegi w promocyjnej cenie
Zastrzega się możliwość zmiany cen

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Image
Image
Image
Image

źródło informacji o wypoczynku i rehabilitacji

Image
Image