Cena 1 zabiegu w PLN 
HYDROTERAPIA   
kąpiel mineralna 32,00
kapiel co2 24,00
masaż wirowy częściowy 25,00
nebulizacje indywidualne 15,00
inhalacje zbiorowe 14,00
inhalacje ultradźwiękowe 15,00
masaż podwodny 30,00
bicz szkocki 30,00
kąpiel perełkowa z ozonem 27,00
hydromasaż strumieniowy 29,00
kąpiel solankowa częściowa 26,50
kąpiel zmiennocieplna 20,00
kąpiel borowinowa  32,00
   
 FIZYKOTERAPIA  
fala uderzeniowa - 1 okolica 50,00
prądy Tens 16,50
diadynamik 15,00
galwanizacja 15,00 
kąpiel elektryczno-wodna(wstępująca/zstępująca) 18,00 
interdyn 16,50 
ultradźwięki 19,00 
jonoforeza 15,00 
jonoforeze borowinowa 19,00 
prądy Kotza 16,50
prądy Traberta 16,50
pole magnetyczne niskiej częstotliwości  19,00
elektrostymulacja 15,00 
krioterapia 15,00
krioterapia ogólnoustrojowa 50,00
krioterapia ogólnoustrojowa - karnet min. 10 zab. 450,00
kapsuła kwasowęglowa sucha 19,50
kriożelki 12,00
   
MASAŻE  
masaż ręczny częściowy 28,00
fotel wibracyjny 17,00
masa z widny przyrządowy 19,00
masaż uciskowy ręki - BOA 17,00
suchy masaż wodny 28,00
   
CIEPŁOLECZNICTWO  
borowina zawijana 49,00
borowinowe okłady częściowe 40,00 
   
ŚWIATŁOLECZNICTWO  
laser 18,00
laser wysokoenergetyczny 30,00
naświetlanie promieniami IR/UV 14,00
   
KINEZYTERAPIA  
ćwiczenia indywidualna 19,00
gimnastyka zbiorowa 15,00
ćwiczenia indywidualne specjalisyczne - PNF 30 min 44,00
ćwiczenia ind. spec. - McKenzie: 1-sze spotkanie/kolejne 60,00/30,00
kinezjotaping - kręgosłup/kończyny  42,00/37,00


Zastrzega się możliwość zmiany cen

 

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Image