• 1 strona kopii 0,70 zł
  • 1 strona wyciągu, odpisu 7,50 zł
  • na elektronicznym nośniku 7,50 zł

udostępnienie dokumentacji do wglądu – na miejscu po uprzednim uzgodnieniu terminu – bez opłat

Obejmuje dokumentację medyczną:

  • Historia choroby,
  • karta informacyjna,
  • karta zabiegowa,
  • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
  • potwierdzenie otrzymania skierowania z NFZ,
  • indywidualna karta epidemiologiczna,
  • oświadczenie kuracjusza

zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Pacjenta

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Image
Image
Image
Image

źródło informacji o wypoczynku i rehabilitacji

Image
Image