• 1 strona kopii lub wydruku z systemu informatycznego - 0,50 zł
  • kopiowanie na elektroniczny nośnik danych - 2,88 zł
  • 1 strona wyciągu lub odpisu dokumentacji - 14,39 zł

udostępnienie dokumentacji do wglądu – na miejscu po uprzednim uzgodnieniu terminu – bez opłat

Obejmuje dokumentację medyczną:

  • Historia choroby,
  • karta informacyjna,
  • karta zabiegowa,
  • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
  • potwierdzenie otrzymania skierowania z NFZ,
  • indywidualna karta epidemiologiczna,
  • oświadczenie kuracjusza

zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Pacjenta

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Image