Rodzaj pokoju Cena w PLN od osoby
1-osobowy PREMIUM 130,00/140,00 ze śniadaniem
1-osobowy WS 125,00/ 135,00 ze sniadaniem
2-osobowy STANDARD 88,00/98,00 ze śniadaniem
2-osobowy WS 110,00/120,00 ze śniadaniem
2-os PREMIUM 120,00/130,00 ze śniadaniem
2-os PREMIUM dla 1 osoby 175,00/185,00 ze śniadaniem
3-osobowy WS 83,00/93,00 ze śniadaniem
dostawka w pokoju cena pokoju -20%
apartament dla      1 osoby ze śniadaniem 270,00 za pokój
apartament dla      2 osób ze śniadaniem 400 za pokój
apartament dla      3,4 osób ze śniadaniem 440,00 za pokój
dzieci 3-10 lat 50,00/60,00 ze sniadaniem
dzieci 3-10 lat WS 55,00/65,00 ze sniadaniem
nocleg dla kuracjusza w przeddzień przyjazdów          ( ze śniadaniem) 90,00 w sezonie
nocleg dla kuracjusza w przeddzień przyjazdów          ( ze śniadaniem) 80,00 poza sezonem
nocleg przedłuzenie pobytu z leczeniem 55,00
odwiedziny kuracjusza*  1-0sob. WS 95,00
odwiedziny kuracjusza*  2,3-osob WS 90,00
odwiedziny kuracjusza* pok. PREMIUM 1-os 120,00
odwiedziny kuracjusza*  pok. PREMIUM 100,00
odwiedziny kuracjusza* 2,3 -osob. STANDARD 60,00

* max 3 noclegi w promocyjnej cenie
Zastrzega się możliwość zmiany cen

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Image