Cena 1 zabiegu w PLN 
HYDROTERAPIA   
kąpiel mineralna 29,00
kapiel co2 22,00
kapiel wirowa 22,00
inhalacje indywidualne 14,00
inhalacje zbiorowe 13,00
inhalacje ultradźwiękowe 14,00
masaż podwodny 27,50
bicz szkocki 27,50
kąpiel perełkowa z ozonem 25,00
masaż wirowy 26,00
kąpiel solankowa częściowa 24,00
kąpiel zmiennocieplna 18,00
kąpiel borowinowa  29,00
   
 FIZYKOTERAPIA  
prądy tens 14,50
diadynamik 13,50
galwanizacja 13,50 
czterokomorówka 16,00 
interdyn 13,50 
ultradźwięki 17,00 
jonoforeza 13,50 
jonoforeze borowinowa 17,00 
magnetoterapia 16,00
stymulacja 13,50 
krioterapia 12,50
krioterapia ogólnoustrojowa 47,00
krioterapia ogólnoustrojowa - karnet min. 10 zab. 420,00
kapsuła kwasowęglowa gazowa 18,50
kriożelki 12,50
   
MASAŻE  
masaż ręczny częściowy 28,00
fotel wibracyjny 17,50
aquavibron 16,50
masaż uciskowy ręki - BOA 12,50
hydrojet 25,00
   
CIEPŁOLECZNICTWO  
borowina zawijana 49,00
plastry borowinowe 35,00 
   
ŚWIATŁOLECZNICTWO  
laser 16,50
lampa SOLLUX 13,50
   
KINEZYTERAPIA  
gimnastyka indywidualna 18,00
gimnastyka zbiorowa 14,00
terapia metodą PNF 30 min 38,00
terapia metodą McKenziego - 1-sze spotkanie/kolejne 54,00/22,00
kinezjotaping - kręgosłup/kończyny  38,00/36,00


Zastrzega się możliwość zmiany cen

 

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Image