Cena 1 zabiegu w PLN 
HYDROTERAPIA   
kąpiel mineralna 44,00
kapiel co2 32,00
masaż wirowy częściowy 35,00
nebulizacje indywidualne 21,00
inhalacje zbiorowe 18,00
inhalacje ultradźwiękowe 21,00
masaż podwodny 41,00
bicz szkocki 41,00
kąpiel perełkowa z ozonem 37,00
hydromasaż wielostrumieniowy 40,00
kąpiel solankowa częściowa 37,00
kąpiel zmiennocieplna 28,00
kąpiel borowinowa  44,00
   
FIZYKOTERAPIA  
fala uderzeniowa - 1 okolica 69,00
prądy Tens 23,00
diadynamik 21,00
galwanizacja 21,00 
kąpiel elektryczno-wodna(wstępująca/zstępująca) 25,00 
interdyn 23,00 
ultradźwięki 26,00 
jonoforeza 21,00 
jonoforeze borowinowa 26,00 
prądy Kotza 23,00
prądy Traberta 23,00
pole magnetyczne niskiej częstotliwości  26,00
elektrostymulacja 21,00 
krioterapia 21,00
krioterapia ogólnoustrojowa 69,00
krioterapia ogólnoustrojowa - karnet min. 10 zab. 621,00
kapsuła kwasowęglowa sucha 26,00
kriożelki 16,00
   
MASAŻE  
masaż ręczny częściowy 39,00
fotel wibracyjny 23,00
masa z widny przyrządowy 26,00
masaż uciskowy ręki - BOA 23,00
suchy masaż wodny 39,00
   
CIEPŁOLECZNICTWO  
borowina zawijana 69,00
borowinowe okłady częściowe 55,00 
   
ŚWIATŁOLECZNICTWO  
laser 25,00
laser wysokoenergetyczny 41,00
naświetlanie promieniami IR/UV 20,00
   
KINEZYTERAPIA  
ćwiczenia indywidualna 26,00
gimnastyka zbiorowa 21,00
ćwiczenia indywidualne specjalisyczne - PNF 30 min 61,00
ćwiczenia ind. spec. - McKenzie: 1-sze spotkanie/kolejne 81,00/40,00
kinezjotaping - kręgosłup/kończyny  56,00/51,00


Zastrzega się możliwość zmiany cen

 

Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Image